Winner Energy

 

          Naturlig og grøn energi        Vandkraft         Vindkraft         one and all - all and one

  kontakt  
|
  Side 1  
|
  side 2  
temp0008_bucket

 

Naturlige og økologisk samt biodynamisk dyrkede afgrøder er i balance med den sande og sunde natur.

Der er mennesker der vælger at udtrykke deres samhørighed med denne ægte universelle væren ved at dyrke på denne måde.

Disse mennesker er uden tvivl også tættere på den frekvens der kan kommunikere med den rene universelle bevidsthed og væren.

Vi har alle Gudsbevidsthed i os, og det er det, vi virkelig er.

Et og alt” - også udtrykt på en anden måde  “at være” - eller  “jeg er”

Vi ved det jo godt, og vi er desværre oftest for lidt bevidste om det i vores hverdag.

Derfor bliver vore daglige handlinger tit ikke helt i overensstemmelse med hvem vi er, og hvad vi som person egentlig står for.

Du og alt”  -  “jeg og alt”   ...er mere personlige udtryk for denne bevidsthed.

Mennesker der opnår fuld bevidsthed udbryder ofte i dette sandhedens øjeblik  “jeg er Gud”

At finde og have direkte kontakt til det guddommelige er at mærke kærlighed, og samtidig være og udtrykke det.

Du elsker foruden dine medmennesker også græsset, mulden, stenene, træerne, fuglene, dyrene, luften og vandet ...simpelt hen alt. Du mærker også at denne kærlighed er gengældt.

Det er samtidig porten til at kunne tale med alt, og hente visdom hos naturen, som i mange henseender er mere indsigtsfuld end vi mennesker.


Videnskabeligt set:

Jord, planter, dyr, vand, luft, mennesker osv.  ...Hvis vi antager at alt er liv, både i vækst og nedbrydning.

Ser vi det som et kredsløb, kan det vække undren at f.eks. plantevækst i frøstadiet og frem ...kan optimeres ved at tilsætte en naturligt gæret microkultur. (microorganismer m.m. fra alm. gæret the og sukkerblanding)

Ingen sygdom og misvækst får fodfæste i vækstperioden, selv om planterne vokser midt inde i en konventionelt dyrket og sygdomsramt mark med samme planter. (de sunde planter skal dog beskyttes mod de sprøjtemidler, der bruges i den konventionelle dyrkning mod sygdom)

De selv samme microorganismer m.m. optimerer ligeledes nedbrydningen. På de usprøjtede planters jordareal visner planterne hurtigere, og formuldningen foregår optimalt, med en sund og klistret og frodig muld som resultat, samt en virkelig muldlugt.

På det konventionelt dyrket areal tager formuldningen længere tid, og mulden er langt mere sandagtig, samt har en helt anden lugt.

Hvilken vækstforskel bliver der for nye frø og planter der sås i sådan to vidt forskellige slags muld?

...og hvilken forskel giver det på planterne?

Ingen ...udtaler vore veletablerede videnskabscentre. Der er ingen forskel.

Dette svar gives selv om vægtfylden på økologisk og især biodynamisk dyrkede afgrøder er langt større end hos konventionelt dyrkede ...i en beholder med vand synker de biodynamisk dyrkede afgrøder til bunds, medens de konventionelle flyder oven på.

 

Mere videnskab:

F.eks. kan formuldningen genoptages i det ildelugtende slam fra rensningsanlæg, hvor formuldningen er gået i stå p.g.a. forurening med usunde stoffer. Der er mangel på de rigtige og naturlige microorganismer, der kan fuldføre et kredsløb.

Microfloraen tilsættes slammet i meget beskeden mængde, og formuldningsprocessen går i gang igen, og den uudholdelige dårlige lugt fra slammet forsvinder, og det bliver til velduftende muld.

En helt tydelig forandring sker på bare 8 dage.

Naturen giver jo aldrig op...så hvad er det lige der sker hvis slam får lov at ligge?

Udvikles der nye og fremmede microorganismer m.m. i slammet?

På jorden ved siden af slammet gror alt muligt: græs, ukrudt, træer m.m., men intet i slammet.

Overfladen på slammet bliver hård af sol varme og vind.

I bunden har slammet kontakt til den sunde muld, og herfra begynder en meget langsom formuldning af noget af slammet.

Efter års forløb ligger den hårde skal på overfladen tilbage, intet gror her.

Så ...hvad er denne skal?


Et relevant spørgsmål    ...hvad sker der i vore kroppe når vi bliver syge?

Er vort immunsystems effektivitet mon afhængig af den mad vi spiser?

Fortsættes ...tryk for oven på side 2

 

 

 
  temp0008_flower1

  Er det bedre at forstå hvad der står i aviser, presse, bøger, religioner m.m. end at forstå sig selv og den natur vi kommer af?

 

 

 

  Er naturlig dyrket mad og naturmedicin bedre for vore kroppe end konventionelt dyrket mad og kemisk medicin? 

  Hvilken af de to slags mad mon kroppen bruger mest energi på at fordøje?

  Er du træt? 

 

 
Et gammelt ordsprog siger du er hvad du spiser  

Mon ikke frihed og glæde skaber den kraft og kærlighed til at kunne være den, man virkelig er? 

Mon ikke dette gælder for al natur og liv som helhed i både den faste, flydende og luftige form? 

 Lysets hastighed er stor ...i forhold til hvad? 

Hvad med den hastighed og frekvens der bærer tankens kraft? 

Hvad får en ukendt køn pige til at vende sig om på banegården, når du ser på hende bagfra fra lang afstand? 

Når nogen kan tale med gud, kommer svaret så efter nogle timer eller døgn? 

Hvad er krop, sind og ånd uden bl. andet bevidsthed? 

Hvad er dit valg? 

 

temp0008_flower2